ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2562 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Training Road Map ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 14 มีนาคม 2562

RV2_ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_2-62

WG1_ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_2-62

WG2_ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_2-62

LS2_ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_2-62

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU