ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2562 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Training Road Map ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 หลักสูตรจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

Reading&Vocabulary ระดับสูง ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_1-62
Writing&Grammar ระดับต้น ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_1-62
Listening&Speaking ระดับสูง ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_1-62

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU