ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2566 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
โดยจัดระหว่าง 4 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2565
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฌัชชา คุณชม (จอย) อีเมล์/ MS Teams: chatcha.kun@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU