ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2/2561 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561  (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สิริพร โทร 8078

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU