ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2/2560 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2/2560

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560  (วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2-2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล วรรณระวี จรัลพงษ์
โทร. 02-470-8087

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU