ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ.ครั้งที่ 1/2560 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ.ครั้งที่ 1/2560

ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ.ครั้งที่ 1/2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(ดาราวีณ์) โทร. 0-2470-8078

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU