ประกาศผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2562 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณสิริพร โทร 8078

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU