ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 โดยจัดเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฌัชชา คุณชม (จอย) อีเมล์/ MS Teams: chatcha.kun@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU