ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ครั้งที่ 2/2565

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

โดยจัดเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันนิสา ไม้สูงดี อีเมล์/ MS Teams: wannisa.mai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU