หลักสูตร Eng@KMUTT – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตร Eng@KMUTT

English@KMUTT

…มาแล้วจ้า หลักสูตรภาษาอังกฤษชิคๆเก๋ๆ…

HRD มีสิ่งดีๆมานำเสนอ “หลักสูตรภาษาอังกฤษ” เพื่อคนทำงานแบบชาวเรา

ยุคนี้สมัยนี้จะเดินไปไหนก็หนีไม่พ้นภาษาอังกฤษ แม้กระทั่งในที่ทำงาน

ภาษาอังกฤษจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะ English@KMUTT จะพาท่านไปพบกับเทคนิคต่างๆที่สามารถนำไปใช้กับงานได้แบบแพรวพราวดาวกระจาย

พร้อมแล้วก็กดจองที่นั่งกันให้ไวเลยจ้า

website: SALC Activity http://salcactivity.kmutt.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณฌัชชา คุณชม (จอย) chatcha.kun@kmutt.ac.th

คุณวันนิสา ไม้สูงดี (กิ๊บ) wannisa.mai@kmutt.ac.th

#KMUTTสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในทุกรูปแบบ

#KMUTTSelfDevelopment

#ชาวมจธ #พัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

Categories: Self-Learning,ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU