โครงการ On-Boarding Program กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดสกลนคร – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ On-Boarding Program กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดสกลนคร

โครงการ On-Boarding Program

กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดสกลนคร

ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม –  วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

09.30 น. เดินทางถึงสถานีขนส่ง/สนามบินสกลนคร
09.30 น. – 10.00 น. เดินทางไปพิพิธภัณฑ์ภูพาน
10.00 น. – 11.30 น. ชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน
11.30 น. – 12.00 น. เดินทางไป ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย จ.สกลนคร
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ
13.00 น. – 14.00 น. บรรยายสรุปกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ฯ โดย นายไชยวัฒน์ พิลาแดง
14.00 น. – 15.00 น.ชมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนฯเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอย-โพนปลาโหล, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านนางอย,วิสาหกิจชุมชนตำหูกผ้าฝ้ายย้อมสีกาบไม้
โดย น.ส.อวยพร งอยแพง และประธานแต่ละกลุ่ม
16.00 น. – 17.30 น.ฟังบรรยายสรุปกิจกรรมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 และเยี่ยมชมโรงงาน โดยผู้จัดการโรงงาน
17.30 น. – 18.30 น. แวะชมแปลงเกษตรนาฮี โดยนายไพบูลย์ งอยภูธร และนายพิชัย นัยเนตร
19.00 น. – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ ร้านอาหารมิตรรัก ในเมืองสกลนคร
20.00 น. – 20.30 น. เดินทางไปสกลนคร เข้าที่พักที่ โรงแรม พีซี แกรนด์ พาเลส

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

07.00 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. – 09.30 น. แวะนมัสการ พระธาตุเชิงชุม
09.30 น. – 10.30 น. แวะวัดป่าสุทราวาสชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น หลวงปู่หลุย
10.30 น. – 12.00 น.พบกลุ่มคนดีเมืองสกลนคร แลกเปลี่ยนเรื่องปัญหาหนองหารในปัจจุบันและอนาคต โดยคุณหมอสมบูรณ์ และคณะคนดีเมืองสกลนคร
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. – 17.00 น. ล่องเรือหนองหารศึกษาสภาพจริงเพื่อให้ทางคณะได้นำไปศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
17.00 น. – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. เข้าที่พักพีซี แกรนด์ พาเลส

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558

07.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และ check out
08.00 น. – 09.00 น. เดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนฯ ฟังเรื่องราวสนามบินเสรีไทยที่เครือเขาปอก,เรื่องราวพรรคคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ เรื่องราวของอำเภอเต่างอย โดยท่านนายก อบต.เต่างอย นายบุญเตรียม งอยผาลา
09.00 น. – 09.30 น. รับข้าวห่อและน้ำ เพื่อรับประทานอาหารเที่ยงบนภูเขา
09.30 น. – 15.30 น. เดินป่าศึกษาธรรมชาติเครือเขาปอก อาหารธรรมชาติสนามบินเสรีไทย
และเรื่องราวของพรรคคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ โดยลุงวิสารท งอยแพง และลุงมานิด ถิ่นตองโขบ และลุงเปรมปรี หาแก่น
15.30 น. – 16.30 น. ประชุมแลกเปลี่ยนและซักถามปัญหาในกิจกรรม โดยคุณสุเมธ ท่านเจริญ
16.30 น. – 17.30 น. พักผ่อนอาบน้ำ ล้างหน้าล้างตาที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เตรียมเดินทางกลับ
17.30 น. – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ
18.30 น. – 19.00 น. เดินทางไปสถานีขนส่ง / สนามบิน จ.สกลนคร
20.30 น. เดินทางจากสกลนคร-กทม.

หมายเหตุ เวลาในการดูงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสิริพร 8078

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU