ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ มีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อฝ่ายการศึกษาของสถานทูตฯ ได้ที่
ฝ่ายการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 344 6490
อีเมล์ aei.bkk@dfat.gov.au

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

MENU